Amit Bhardwaj

Dr. Amit Bhardwaj

Associate Professor,
Department of Electrical Engineering,

IIT Jodhpur, Rajasthan, India - 342037

PhD

 1. Kriti Datta (Jointly with Dr. Manish Narwaria)
 2. Ravi Prakash (Jointly with Dr. Himanshu Kumar)
 3. Tirthankar Roy (Jointly with Dr. Rajendra Nagar and Dr. Bharat from AIIMS Jodhpur)
 4. Pushkar Srivastava

M.Tech (Graduated)

 1. Sagar Kumar
 2. Kanika Patil (Jointly with Dr. Himanshu Kumar)
 3. Deepak Kumar (Jointly with Prof. Suril Shah)

M.Tech (Ongoing)

 1. Aayush D. Sharma (Jointly with Prof. Suril Shah)
 2. Raj R. Kanoria (Jointly with Prof. Suril Shah)

B.Tech

 1. Gautam Kumar
 2. Shashi Prakash
 3. Maniyar Suyash
 4. Jayesh Khandelwal
 5. Gattu Hemanth
 6. Mohan Chhabaria
 7. Yash Kumawat
 8. Puru Raj
 9. Pulkit Suarana
 10. Suyog Gupta